I 2011 blev tegnestuen grundlagt under navnet SDD Architects. Selvom studiet endnu ikke var afsluttet, var der efterhånden kommet mange forespørgsler på tegneopgaver fra både private og større virksomheder. Det blev således startskuddet på min virksomhed. 
Efter studierne tilegnede jeg mig den nødvendige erfaring og fik udviklet mine kompetencer hos en stor tegnestue i Århus. Parallelt med dette, var der stadig en stigende interesse for netop min ekspertise indenfor private boliger. 
I september 2020 tog jeg endelig det sidste skridt. Fundamentet til mig egen tegnestue var gennem de sidste ni år etableret. Tegnestuen skiftede navn til Sam Arkitektur Design, med udgangspunkt i at min ekspertise i arkitektur og flair for design. 
Siden tegnestuens oprindelse har jeg med succes hjulet private og virksomheder med alt fra nybyg, tilbygning og renovering, samt interiør og design forslag. 

- Samuel Ringgaard Davey

Hvorfor samarbejde med Sam Arkitektur Design

Hos Sam Arkitektur Design har jeg stor respekt for dig som kunde. En bolig skal være mere end fire vægge. Den skal skabe tryghed og rumme livets mange facetter. Derfor er det også vigtigt, at du føler dig tryg, når du indvier mig i dit privatliv, for det at bygge en bolig er på mange måder en privat sag. Jeg sætter en stor ære i, at tillid og en åben dialog er nøgleord for vores samarbejde, så du netop får opfyldt dine boligønsker. 
Uanset projektets omfanget vil du som bygherre opleve mig som engageret. Dine visioner og ønsker vil være vores fælles mission. Derfor vil du også opleve, at jeg med både nænsomhed og i respekt for projektet, vil komme med reflekterende spørgsmål og ideer, så vi sammen kvalificerer projektets endelige udfald. Jeg sætter stor pris på, når design, funktion, konstruktion og materialer smelter sammen og komplementerer hinanden – det er for mig ’god arkitektur’. Fra ide til færdigt projekt

Fra den spæde idé til det færdige projekt, vil du som bygherre komme ud på en fantastisk og spændende rejse. Min fornemste opgave vil blive at hjælpe og guide dig, så dine drømme kan blive til virkelighed. Det vil ske gennem en række faser, som jeg kort har skitseret nedenfor. Alt efter projektets omfang, vil vi sammen lave aftaler om netop dit forløb. 

Opstartsfase
Vi aftaler et første møde, som ofte vil finde sted på den pågældende location, så vi sammen kan besigtige de aktuelle forhold. Ved samme møde vil vi diskutere projektets visioner og muligheder, samt rammerne for projektets omfang.

Idéoplæg
Herefter vil vores møde blive bearbejdet og jeg kommer med det første skitseforslag. Oplægget vil indeholde en 3D-model, referencebilleder der underbygger projektet og plantegninger. Når vi sammen har diskuteret det første idéoplæg, vil tegningerne bliver rettet til, så eventuelle indvendinger bliver indfriet. 

Skitseforslag
Når tegningerne er gennemarbejdet, vil du blive præsenteret for det endelige skitseforslag. Det vil sige et materiale bestående af plantegninger, snit- og facadetegninger samt visualiseringer af det pågældende projekt. Der vil være materialebeskrivelser, illustrationer og referencebilleder, som understøtter projektets udformning. 

Myndighedsprojekt
Næste fase vil være en udarbejdelse af et såkaldt myndighedsprojekt. Kommunen skal nu godkende vores projekt. Derfor vil jeg udarbejde et materiale på baggrund af vores endelige skitseforslag med relevante tegninger og beskrivelser for projektet. Dette sendes til godkendelse hos den pågældende kommune. 

Projektering
I projekteringsfasen konkretiseres materialet, så projektets mindste detalje vil blive belyst. Projekteringen udarbejdes i samarbejde med ingeniøren og/eller andre relevante faggrupper, som udarbejder et særskilt materiale.

Udførelse
Nu tages første fysiske spadestik og byggeriet kan gå i gang. Jeg vil være din sparringspartner gennem hele projektet, så derfor vil jeg også komme på besigtigelse under byggeriet og følge op på projektet. Har du brug for råd og vejledning, vil vi kunne aftale et møde. 
Historie
I 2011 blev tegnestuen grundlagt under navnet SDD Architects. Selvom studiet endnu ikke var afsluttet, var der efterhånden kommet mange forespørgsler på tegneopgaver fra både private og større virksomheder. Det blev således startskuddet på min virksomhed. 
Efter studierne tilegnede jeg mig den nødvendige erfaring og fik udviklet mine kompetencer hos en stor tegnestue i Århus. Parallelt med dette, var der stadig en stigende interesse for netop min ekspertise indenfor private boliger. 
I september 2020 tog jeg endelig det sidste skridt. Fundamentet til mig egen tegnestue var gennem de sidste ni år etableret. Tegnestuen skiftede navn til Sam Arkitektur Design, med udgangspunkt i at min ekspertise i arkitektur og flair for design. 
Siden tegnestuens oprindelse har jeg med succes hjulet private og virksomheder med alt fra nybyg, tilbygning og renovering, samt interiør og design forslag. 

- Samuel Ringgaard DaveySamuel Ringgaard Davey - cand.arch
Idehaver af SAM Arkitektur ApS - CVR 41640030
Adresse: Hårupvej 33, 8600 Silkeborg  
Tlf: +4551504363 
Mail: sam.arkitektur.design@gmail.com

Medlem af:
Back to Top